Pišite nam!
+43 3352 38200 600

Tri vrste elektromagnetnega valovanja

Spekter infrardečega valovanja je širok. Ta del elektromagnetnega valovanja se deli na infrardeče valovanje s kratko (IR-A), srednjo (IR-B) in dolgo valovno dolžino (IR-C). Medtem ko v infrardečih savnah uporabljajo kratkovalovni spekter infrardečega valovanja, kjer vzpodbujajo znojenje telesa, pa za namene ogrevanja bivanjskih prostorov uporabljamo infrardeče valovanje z dolgo valovno dolžino (5-15 μm), ki dolgotrajno ogreva predmete v prostoru od znotraj navzven in je najboljši vir toplotne energije.

Infrardeče sevanje po Planckovem zakonu neprekinjeno obseva vse površine, toplotno sevanje pa vzbuja prijetne občutke in zagotavlja udobje. Že od nekdaj velja, da sončni žarki vsa živa bitja napolnijo z energijo. In velja zakon življenja, ki pravi, da kar je dobro za živa bitja, povzroča občutke zadovoljstva in sreče. Uporabite easyTherm in občutili boste zakon življenja na lastni koži.

Veliko ponudnikov - ena optimalna izbira

V EU veljajo natančna merila kakovosti infrardečega ogrevanja. Večji kot je tok sevanja, enostavneje je doseči željen učinek: učinkovitost sistema in udobje bivanja. Z večjim toplotnim tokom zmanjšujemo odzivni čas in povečujemo učinkovitost ogrevanja.

Ugotavljanje toplotnega sevanja

Metode ugotavljanja toplotnega sevanjaMejna vrednosteasyThermUstreznodrugi ponudnikiUstrezno
Izračun po Stefan-Boltzmannovem zakonu* PS=ε*σS⋅A⋅(T4-TU4)> 50%60-70% 30%
Standard EN 416-2/419-2*> 50%58% 28%
Združenje PANEIA> 40% absolutno
> 58% efektivno
> 40% absolutno
> 58% efektivno
< 40% absolutno 
< 58% relativno
Odzivni čas*< 15 min6,2 min16,5 min

 Izračunane in izmerjene vrednosti IR panelov, easyTherm postavljajo v sam vrh napredne infrardeče tehnologije ogrevanja.

*) Definicija po priporočilu Ministrstva za znanost, razvoj in gospodarstvo Republike Avstrije  (LB-HT 010 ULG 1314)

Ogrevanje brez vročega zraka

Infrardeči paneli so električni porabniki, ki električno energijo pretvorijo v toplotno energijo. Pri kakovostnih IR panelih se večji del električne energije pretvori v toplotno sevanje, manjši del pa s konvekcijo segreva zrak. Ta lastnost določa učinkovitost infrardečega ogrevanja in loči med učinkovitimi in neučinkovitimi IR paneli. Paneli, ki učinkovito izkoriščajo vse pozitivne vidike infrardečega sevanja, povečujejo bivalno udobje in učinkovitost infrardečega ogrevanja. Še posebej alergiki bodo veseli okolja, v katerem je prisotnih manj alergenov.

Ogrevanju na stropu

Infrardeče ogrevanje easyTherm, ki uporablja sevanje z dolgo valovno dolžino in oddaja visoko stopnjo toplotnega sevanja, je primeren tudi za montažo na strop. Dejstvo je, da se topel zrak dviga, a paneli easyTherm le v manjšem delu toplotno energijo ustvarjajo s konvekcijo.

Prednosti vgradnje na strop:

  • najprej se segrejo tla,
  • noge prve občutijo toploto,
  • stene brez grelnih teles omogočajo več svobode pri postavitvi pohištva.

easyTherm paneli izpolnjujejo vsa merila udobja:

  • enakomerna razporeditev temperature po prostoru 
  • učinkovito toplotno sevanje brez neprijetnega kroženja zraka 
  • optimalna vlažnost tudi v času ogrevanja 
  • prijetno bivalno okolje doseženo z nizko rabo energije.