De echt CO2-neutrale verwarming

De echt CO2- neutrale verwarming mag niets verbranden. Een kubieke meter bij de bouw verbruikt hout bespaart een ton CO2-uitstoot - zeggen de timmerlieden. Met recht. Wanneer men het echter verbrandt, gaat er een ton de lucht in. Tot zover de CO2-neutraliteit van biomassa. Warmtepompsystemen kosten ook veel geld als het gaat om ecologie. Ze moeten een hoog vermogen hebben om de energie uit de omgeving te halen en bruikbaar te maken.

easyTherm maakt het mogelijk om volledig CO2-vrij en zelfs autonoom te verwarmen door het gebruik van groene stroom of in combinatie met fotovoltaïsche modules. Het gebruik van fotovoltaïsche modules wordt hier zeer efficiënt toegepast en biedt fascinerende perspectieven voor de toekomst - ook vandaag al. Maar ook zonder fotovoltaïsche modules is hightech infraroodverwarming superieur aan conventionele systemen.

CO²-rekentool

Land aan de stroom

In Oostenrijk wordt de herkomst van elektriciteit strikt gecontroleerd. Volgens het verslag van de Oostenrijkse regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de elektriciteits- en gassector, is ongeveer 85% van de elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Efficiënte elektrische verwarmingssystemen maken het verwarmen daardoor zeer ecologisch.

Wat in het wegvervoer wordt geprezen, namelijk de ontwikkeling van mobiliteit zonder fossiele brandstoffen naar elektriciteit, geldt ook voor verwarming en zal binnenkort een vanzelfsprekendheid worden. U kunt nu al van de voordelen van de toekomst profiteren.

easyTherm brengt ze bij u thuis. easyTherm heeft met inventiviteit en kwaliteitsbewustzijn op de trend voor de toekomst geanticipeerd.