Infrardeče ogrevanje in zdravje

IR je pomembno za življenje

Za ohranjanje življenja živa bitja potrebujemo infrardečo toploto. Infrardeče elektromagnetno valovanje z dolgo valovno dolžino je za obstoj življenja pomembno kot sta zrak in voda. V naravi smo nenehno obkroženi z infrardečim valovanjem. Brez infrardeče toplote (oddaja jo Sonce), bi bilo življenje nemogoče.

Infrardeči paneli easyTherm ustvarjajo infrardečo toploto z dolgo valovno dolžino, ki je človeku prijazna in deluje blagodejno. Čeprav Sonce v svojem spektru elektromagnetnega sevanja oddaja tudi ultravijolične in rentgenske žarke je spekter infrardečega valovanja popolnoma neškodljiv za človeka. Še več, celo koristen je, npr. to vrsto elektromagnetnega valovanja uporabljajo v otroških inkubatorjih in medicinsko-terapevtskih postopkih.

C-infrardeče valovanje je blagodejno

Infrardeče elektromagnetno valovanje je pod vidnim spektrom svetlobe. easyTherm v svojih izdelkih izkorišča elektromagnetno valovanje z valovno dolžino 5 - 15 mikrometrov, kar imenujemo dolgovalovno oziroma C-infrardeče valovanje. Dolgovalovno infrardeče valovanje prodira v globino in ogreva od znotraj navzven (blagodejno oziroma pomirjujoče deluje na mišice in notranje organe). Tovrstna infrardeča toplota je najboljši način ogrevanja človeškega telesa in predmetov.

Zdrava notranja mikroklima

Človek dve tretjini svojega življenja preživi v zaprtih prostorih. Zato je kakovost bivanja izjemnega pomena. Kakovost zraka, vlažnost in temperatura igrajo pomembno vlogo za naše zdravje in dobro počutje. Infrardeči paneli easyTherm zagotavljajo optimalno klimo: udobno toploto z vseh strani (enakomerno ogret prostor), brez gibanja zraka (čist zrak) in optimalno vlažnost (prijetno za sluznico).

Infrardeče ogrevanje preprečuje nastanek zidne plesni

Učinkovita raba energije terja čim manjše izgube toplotne energije, zato so stavbe vse bolj zrakotesne. Posledica tega je odlična energetska učinkovitost, a se s tem povečujejo zahteve po prezračevanju. V primeru slabega prezračevanja, vlaga ostaja med štirimi stenami, zato se povečuje možnost nastanka plesni. K temu pripomorejo tudi hitra gradnja in napake pri gradnji. Prevelika vlažnost v prostorih je odlično gojišče mikroorganizmov predvsem na podhlajenih delih gradbenih konstrukcij, kjer vlaga kondenzira. To pa vpliva na zdravje ljudi, uničevanje stavbe in opreme v prostorih.

Delovanje easyTherm infrardečih panelov v primerjavi s konvencionalnimi ogrevalnimi sistemi je ravno obratno. Infrardeča toplota ogreva zidove in predmete, vlaga se seli s toplejših na hladnejše predele, zato se v primeru infrardečega ogrevanja zidovi osušijo, v prostoru pa je prisotna optimalna relativna vlažnost. Pri konvencionalnih sistemih ogrevanja pa imamo opravka z nizko relativno vlažnostjo, zidovi ostajajo vlažni, na podhlajenih mestih pa zračna vlaga kondenzira in pojavlja se plesen.

Brez elektro smoga

Elektro smog je izraz za električno, magnetno in elektromagnetno polje, ki je posledica sklenjenega električnega kroga. Mnogi menijo, da ima učinke na okolje in ljudi. Zato je pomembno, da je elektro smoga v vaši okolici čim manj.

easyTherm je svoje izdelke razvil predvsem v skrbi za zdravo in prijetno bivalno in delovno okolje, zato imajo infrardeči paneli easyTherm odlične elektro biološke lastnosti. Infrardeči panel easyTherm se je primerjalno z lučko na nočni omarici izkazal kot električni porabnik z neznatnimi vplivi na okolje.

Z IR paneli easyTherm se boste počutili ne le dobro, ampak tudi varno in zdravo.

Prezračevanje in kakovost zraka

V zimskem času je v zraku bistveno več prašnih delcev, kot sicer. Konvencionalni (klasični) sistemi ogrevanja delujejo po principu konvekcije (kroženja zraka), zato je v zraku prisotna večja količina prahu. Gibanje zraka je intenzivno, ko so ogrevalna telesa pregreta. Za razliko od običajnih sistemov ogrevanja, IR ogrevanje easyTherm ne deluje po principu konvenkcije, ampak na podlagi toplotnega valovanja, kar pa ne povzroča intenzivnega kroženja zraka.

Ob tem pa so easyTherm infrardeči paneli brez zračnih kanalov ali drugih rež, zato jih je enostavno očistiti, so popolnoma higienski, primerni celo za uporabo v bolnišnicah. Za zdravo bivalno okolje je obvezno prezračevanje, večkrat na dan, kar pa pomeni toplotne izgube. Pri običajnih ogrevalnih sistemih se izgublja dragocena toplota, saj se z izmenjavo zraka izgubi ogret zrak, medtem ko so pri infrardečem ogrevanju ogreti predmeti v prostoru, ki oddajajo toploto, zato so izgube toplote minimalne.

Izkušnje uporabnikov IR ogrevanja

Infrardeče ogrevanje prinaša boljše bivalne pogoje tudi zaradi sekundarnih ugodnih učinkov, kot so:

  • krepitev imunskega sistema,
  • povečana prekrvavljenost,
  • stimulacija metabolizma,
  • nizka vsebnost prahu v zraku,
  • optimalna relativna vlažnost,

kar je dobrodošlo za vse, ki nosijo kontaktne leče, ter zaradi bistveno čistejšega zraka in ugodnih mikroklimatskih pogojev predvsem za astmatike, alergike in revmatike.