Meilenstein

 • Avgust 2011

  Prva sejemska predstavitev

  Obdobje intenzivnih sejemskih predstavitev. Prvemu sejmu Kleingartenmesse na Dunaju, sledi še Häuslbauermesse v Gradcu. Množici obiskovalcev je treba jasno razložiti, kaj je infrardeča energija in ves čas pojasnjevati, da nikakor nismo prodajalci okvirjev slik. Predstavljene površine z okvirji so dejansko naprave, ki oddajajo infrardečo toploto v najprimernejši valovni dolžini!

 • September 2010

  Prva vgradnja IR ogrevanja na Dunaju

  Vzpostavljena je serijska proizvodnja in dobava inovativnih in visoko učinkovitih izdelkov se začne. Prvi projekt (staro dunajsko stanovanje) je uspešno realiziran, opremljeno stanovanje daje veliko zadovoljstvo stanovalcem. Ustanovljena je osnovna infrastruktura za poslovne procese.

 • Avgust 2010

  Sedež podjetja in proizvodnje

  Lokaciji Eisenstadt (sedež družbe) in Unterwart (kompetenčni center z razvojem, proizvodnjo, logistiko in prodajo) zaposlujeta 9 zaposlenih. Visokotehnološka proizvodnja poteka v Avstriji, kar je bila pogumna odločitev ustanoviteljev, saj je v začetku terjala visoke investicijske stroške, zagotavljala pa ponovljivo kakovost proizvodnje, z največjimi ugodnostmi za kupce.

 • Maj 2010

  Ustanovitev podjetja

  Gerfried in Reinhard Burger ter DI Günther Hraby so formalno ustanovili podjetje po štirih letih razvoja in raziskav. S skupnimi močmi so našli učinkovito kombinacijo uporabljenih materialov. Največjo težavo je povzročalo testiranje v realnih pogojih, saj je testiranje ogrevanja v stavbah mogoče le v zimskem obdobju.

 • Junij 2006

  Začetki infrardečega ogrevanja

  Namestitev prve rešitve IR ogrevanja v obratu Magna Steyr v Sinabelkirchen. V proizvodnem procesu se je pred namestitvijo IR ogrevanja uporabljala tehnika sušenja z vročim zrakom. Z rešitvijo easyTherm so v podjetju beležili izjemne prihranke pri rabi energije (90 %), izboljšala pa se je tudi kakovost izdelkov, saj ti niso bili več podvrženi izjemno visokim temperaturam.

 • IG Infrarot Austria

  Ustanovitev združenja IG Infrarot Austria in IG Infrared (Interest group infrared international)

  IG Infrarot in PANEIA Austria sta se povezali v IG Infrarot Austria s sedežem na Dunaju. Nacionalna združenja, ki bodo v prihodnje ustanovljena, bodo povezana v mednarodno združenje, s sedežem v Linzu. Februarja 2017 si je združenje zadalo cilj, da bo IR ogrevanje sprejeto in razumljeno kot standardno ogrevanje stavb.