Afgelopen met onbehaaglijke en dure warmte!

Bij nachtstroomverwarmingen wordt de elektrische energie 's nachts omgezet in warmte-energie, tussentijds opgeslagen en de volgende dag met behulp van ventilatoren weer aan de lucht afgegeven als convectiewarmte. Door de tussentijdse opslag ontstaan verliezen van ca. 10% door ongewilde afstraling. Er ontstaan duidelijk grotere verliezen door het anticyclische bedrijf: het nachtelijke opladen is gebaseerd op de temperatuur die heerst op het moment van het opladen. De omgevingstemperatuur kan de volgende dag even goed te hoog of te laag zijn voor de hoeveelheid opgeslagen warmte. Er wordt te weinig of te veel warmte-energie opgeslagen. Daardoor komt bij een hogere temperatuur overdag te veel opgeslagen warmte vrij, die moet worden afgevoerd door het raam open te zetten. Bij te lage temperaturen overdag moet met dure dagstroom worden bijverwarmd met behulp van een weinig effectief systeem.

De sterke boom in nachtstroomverwarming vond plaats in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Dit type verwarming was voor de gebruikers een welkom alternatief voor kolen- en oliekachels, die de woonkwaliteit sterk verlaagden door vuil en geurvorming, die extra moeite kostten en ook nog eens niet ongevaarlijk waren. Nachtstroomverwarmingen werden daarentegen gezien als schoon, gemakkelijk en uiterst trendy. Daarnaast werden klanten gelokt met gunstige nachttarieven en uitgebreide stimuleringsprogramma's. Voor de exploitanten van olie-, gas- en kolencentrales betekende dat een gelijkmatige belasting en een optimalisering van de resultaten.

Verbod op nachtstroomverwarmingen:
in overeenstemming met de Duitse energiebesparingsverordening (EnEV) mogen alle nachtstroomverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, nog maar tot eind 2019 worden gebruikt. Alle apparaten die na 1990 zijn aangesloten, mogen maximaal 30 jaar in gebruik blijven. Deze regel moet van kracht blijven niettegenstaande eisen van de RWE, die de apparaten wil gebruiken als opslag voor groene stroom. (Dit voorschrift geldt momenteel alleen in Duitsland.)

Uw voordelen bij de easyTherm oplossing

  • Er is een besparing op verwarmingskosten tot wel 50% mogelijk.
  • Een immense winst qua behaaglijkheid en welbevinden
  • Geen bedrijfskosten voor service en onderhoud
  • Geen gezondheidsrisico's, want vrij van asbest, mineraalvezels en zware metalen
  • Meer ruimte in uw woning
  • Geen stof en geen droge lucht meer
  • Geen vochtige wanden en geen schimmelvorming
  • Duidelijk betere milieubalans