Warmtepomp vergeleken met infraroodverwarming

De warmtepomp is een uiterst verfijnde techniek voor 'warmtewinning' uit de omgeving. Daarbij wordt (net als bij een koelkast of een airco, maar dan in omgekeerde richting) door compressie en expansie van een koudemiddel warmte van buiten naar binnen getransporteerd. En daar zie je meteen de nadelen ten opzichte van de easyTherm oplossing: De warmtepomp is een elektromechanisch apparaat, dat behoorlijk wat bewegende delen bevat. Er loopt (net zoals bij een automotor) een zuiger in een cilinder, die (net als bij een automotor) onderhevig is aan slijtage. Dat betekent kortere standtijden én de noodzaak van onderhoud. Het apparaat kan ook lek raken en het koudemiddel moet regelmatig worden gecontroleerd. Verschillende warmtepomptechnologieën (water-water, lucht-water, lucht-lucht) laten al zien dat er nog meer bewegende delen zijn (pompen en ventilatoren), die eveneens onderhevig zijn aan slijtage en, vooral bij externe warmtewisselaars, gevoelig zijn voor verontreiniging via de lucht.

De beloofde effectiviteit van warmtepompen wordt onder de aangegeven testcondities zeker waargemaakt, maar bij toepassing onder reële omstandigheden treden verliezen op die inherent zijn aan centrale verwarmingen met warmwatercircuits. En dan heb je in werkelijkheid nog het stroomverbruik, dat niet wezenlijk lager is dan dat van de hightech easyTherm infraroodverwarmingen.

De aanschafkosten voor een compleet warmtepompsysteem zijn relatief hoog en de bedrijfskosten voor service en onderhoud moeten worden ingecalculeerd, net als de verbruiksgerelateerde kosten.

Voor een goede effectiviteit hebben warmtepompverwarmingen lagetemperatuur-oppervlakteverwarmingen nodig (vloer, wanden,…). In een eengezinswoning met 150 m² woonoppervlak en estrik van 8 cm dik is daarvoor 12 m³ estrik nodig, met een gewicht van bijna 35 ton. Eerst moet deze verwarmd worden, voordat er überhaupt een effect in de ruimte merkbaar is; dergelijke systemen zijn vanwege hun traagheid praktisch nauwelijks te regelen en kunnen dan ook niet reageren op snelle temperatuurwisselingen door zonnewarmte. Wanneer de zon de ruimte verwarmt, moet de extra warmte worden weggeventileerd van de vloer – zonde van de energie!

Wist u eigenlijk, dat warmtepompen zuiver elektrische verwarmingen zijn? Het voordeel van de iets efficiëntere warmtewinning wordt door verliezen bij het transport in de wand- resp. vloerverwarming weer tenietgedaan.

Uw voordelen bij de easyTherm oplossing

  • Als allerbelangrijkste voordeel geniet u van de hogere behaaglijkheid van stralingsverwarming ten opzichte van de luchtverwarming van centrale verwarming. Zoals bij een tegelkachel wordt het behaaglijk warm!
  • Geen bedrijfskosten voor service en onderhoud. Een leven lang verwarmen zonder zorgen met easyTherm.
  • Geen bewegende delen, dus ook geen slijtage of storende geluiden.
  • Duidelijk lagere aanschafkosten.
  • Daardoor ook lagere totale kosten (waarin zowel de aanschaf als het bedrijf en het bedrijf in aanmerking worden genomen).
  • Snelle afstelling en regelbaarheid, omdat maar weinig massa verwarmd hoeft te worden.

Verwarmingsvergelijking