Pelletverwarming vergeleken met easyTherm

Biomassa (hout) en vooral pellets worden gezien als hernieuwbare grondstof en dus als "CO2-neutraal". Hebt u een kelder waarin pellets groeien?

Bomen groeien, maar nieuwe bomen groeien alleen met herbebossing en de juiste verzorging. Bovendien duurt het geruime tijd voordat de eerder (en niet later!) verbrande biomassa weer is bijgegroeid. De vrijgekomen CO2, het belangrijkste broeikasgas, blijft gedurende deze tijd van bijgroeien eerst nog in de atmosfeer aanwezig, met alle kwalijke effecten van dien. Bovendien kost het ca. 20% van de energie van de pellets in uw kelder om deze überhaupt in uw kelder te krijgen – wat meestal energie uit fossiele brandstoffen is.

Voor een pelletkachel en de opslag van pellets` is plaats nodig. 10 m² is al snel verbruikt en bij een prijs van ca. € 1.500,- per bebouwde m² gaat het hier wel om ca. € 15.000,- hogere bouwkosten, en dan hebben we het nog niet eens over de verwarmingscomponenten zelf gehad.

Voor iedere vorm van bewegingsenergie en aandrijvingen (denk bijvoorbeeld aan de toevoer van pellets via worm) is veel energie (elektrische stroom) en onderhoud nodig – en natuurlijk ook reserveonderdelen, wanneer er weer eens iets kapot gaat.

Door de tot in het absurde doorgevoerde idee van duurzaamheid van pellets worden hele wouden gekapt! Dit wordt in de ORF documentatie "Europa op dem Holzweg" op indrukwekkende wijze duidelijk gemaakt.

Uw voordelen bij de easyTherm oplossing

  • Als allerbelangrijkste voordeel geniet u van de hogere behaaglijkheid van stralingsverwarming ten opzichte van de luchtverwarming van centrale verwarming. Zoals bij een tegelkachel wordt het behaaglijk warm!
  • Geen bedrijfskosten voor service en onderhoud. Een leven lang verwarmen zonder zorgen met easyTherm.
  • Geen bewegende delen, dus ook geen slijtage of storende geluiden.
  • Duidelijk minder complicaties bij de bouw: geen rookafvoer, technische ruimte en brandstofbunker nodig.
  • Duidelijk lagere aanschafkosten.
  • Daardoor ook lagere totale kosten (waarin zowel de aanschaf als het bedrijf en het bedrijf in aanmerking worden genomen).
  • Geen belasting door fijnstof.
  • Betere ecologische balans omdat al meer dan 90% groene stroom uit hernieuwbare bronnen in het Oostenrijkse net aanwezig is.
  • Kan worden gecombineerd met zonne-energie en stroomopslag.

Verwarmingsvergelijking