Echt verwarmen of geld verbranden? Zie het met eigen ogen!

De vergelijking tussen verschillende verwarmingen. Wij doen geen beloften die we niet kunnen nakomen. Dat is vaak wel anders tegenwoordig.

Advies bespaart energie

Onze ervaring leert dat berekeningen op basis van objectieve normen de meest relevante resultaten opleveren. De financiële vergelijking voor energiesystemen (ÖN M7140) geeft een volledig beeld van uw kosten/baten en maakt de systemen objectief vergelijkbaar.

Goed nieuws - wij rekenen voor u

Bij een professioneel verwarmingsontwerp, zoals opgenomen in het dienstverleningspakket van easyTherm, wordt rekening gehouden met alle essentiële kostenfactoren.

  • Aanschafkosten
  • kapitaalgebonden kosten
  • bedrijfskosten voor service, onderhoud, levering, opslag
  • verbruikskosten op basis van het energieverbruik

Alleen al een vergelijking van de bedrijfskosten toont aan dat onderhoudsvrije verwarming met elektriciteit uit het stopcontact aanzienlijke besparingen oplevert. De verwarmingsbehoefte wordt door het systeem gereduceerd, omdat de stralingswarmte eerder en beter tot welbevinden leidt.