Značilnosti novogradenj

Kot novogradnjo razumemo stavbo, ki je bodisi v fazi načrtovanja oziroma v fazi gradnje ali pa je bila zgrajena pred nekaj leti. Sodobne hiše so energijsko učinkovite, prilagodljive in zaradi tega stroškovno učinkovite.

Zaradi pomanjkanja razpoložljivih zemljišč, so cene zemljišč visoke. Tako je prednostna naloga optimalna izraba razpoložljivega prostora, ob tem mora biti hiša kompaktna, kolikor je le mogoče. Ob tem je treba zagotoviti tudi potrebno udobje. Novi objekti so v zadnjem obdobju grajeni kot nizkoenergijski, ti pa na splošno ustrezajo tehnološki zasnovi infrardečega ogrevalnega sistema easyTherm. Stavbe morajo namreč uporabnikom zagotavljati ustrezno bivalno udobje, ob tem pa je treba paziti na stroške gradnje in stroške bivanja.

Prednosti easyTherm

V novogradnji z easyThermom zlahka dosežete najvišje bivanjsko udobje. V skoraj vseh primerih rešitev easyTherm terja najnižje investicijske stroške v primerjavi z vsemi drugimi tehnologijami (centralno ogrevanje z zemeljskim plinom, kurilnim oljem, poleni, peleti ali toplotno črpalko).

Povsem "električna rešitev" (easyTherm infrardeče ogrevanje + fotovoltaika + shranjevanje električne energije), je običajno cenejša rešitev od bolj kompleksnih konvencionalnih sistemov.