Wat levert een kWh energie op?

Hier een voorbeeld.

Vergelijk het zelf: In een pelletketel moeten temperaturen tot 1000 °C worden gegenereerd voor een kamertemperatuur van 20 °C. Een vrijstaand huis heeft daarvoor ongeveer 5 ton hout per seizoen nodig. Ook bij gas en olie zijn de warmteverliezen enorm. Is dat nog economisch zinvol? hier kan duidelijk winst worden behaald met de directe warmteafgifte door hightech-infrarood.

Advies bespaart energie

Onze ervaring leert dat berekeningen op basis van objectieve normen de meest relevante resultaten opleveren. In Oostenrijk is dit de economisch vergelijkende berekening voor energiesystemen (ÖN M7140). Deze levert een compleet beeld voor uw kosten-batenberekening. De systemen zijn objectief vergelijkbaar.

Ecologisch en economisch

Tonnen hout, pellets of olie - dit zijn massa's die verplaatst moeten worden. Aardgas moet continenten doorkruisen. Dat kost veel geld en hulpbronnen. Zoals uit de vergelijking blijkt, is de warmtepomp ook complex, vraagt veel ruimte, onderhoud en een elektrische aandrijving. easyTherm klanten zijn blij dat ze een duurzame oplossing hebben gevonden zonder rook, met minimale plaatsvereisten en aanzienlijk lagere energiekosten. De praktische voordelen van elektrische stroom worden met easyTherm efficiënt gebruikt. Fotovoltaïsche modules en energieopslag zijn de perfecte aanvulling van het ecologisch huis.

Goed nieuws - wij rekenen voor u

Bij een professioneel verwarmingsontwerp, zoals opgenomen in het dienstverleningspakket van easyTherm, wordt rekening gehouden met alle essentiële kostenfactoren. Zo kunt u op voorhand plannen wat de stookkosten nu en in de toekomst zullen zijn. In aanmerking worden genomen:

  • aanschafkosten - kapitaalgebonden kosten
  • bedrijfskosten voor service, onderhoud, levering, opslag
  • verbruikskosten op basis van het energiebehoefte verwarming

Alleen al een vergelijking van de bedrijfskosten toont aan dat onderhoudsvrije verwarming met elektriciteit uit het stopcontact aanzienlijke besparingen oplevert. De verwarmingsbehoefte wordt door het systeem gereduceerd, omdat de stralingswarmte eerder en beter tot welbevinden leidt.

Zo ziet de kosten/batenvergelijking voor een huis met 150 m² woonoppervlak en een energiekengetal van 30 per jaar eruit: